פרטים אישיים
פרטים האישים של הלקוח נדרשים לשם קבלת תשלום ומשלוח תקין של המוצרים שנרכשו.
אי דיוק במסירת פרטים עלול לגרום לאי ביצוע עסקה ו/או שיבוש הליך המשלוח לרבות העיכוב ואי מסירה.לכן חשוב מצד הלקוח למסור פרטים מדויקים ככל הניתן בעת הרכישה.
פרטי כרטיס האשראי אינם נשמרים במאגר אלא במערכת הסליקה וחברת האשראי בלבד.
פרטיות
החברה מכבדת את פרטיות הגולשים והלקוחות. מדיניות הפרטיות מפורטת במסמך זה ומופיעה באתר, היא מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי שימוש אותם הגולש ו/או הרוכש מאשר בעת הגלישה ו/או רכישה באתר. מדיניות הפרטיות יכולה לעיתים להתשנות כחלק משינוי כלל המסמך או כשינוי נפרד וללא צורך בהודעה מוקדמת של האתר.

No products in the cart.